Höjd, avstånd & lutning
Open Search & Language Switcher

Slope Corrector-systemet innehåller en DP DME Add-on Modul & Slope Corrector stativ med dubbla, specialprogrammerade Transpondrar.

Använd Slope Corrector Systemet med din DP II dataklave och anpassad mjukvara för att mäta avstånd i provytor i starkt lutande terräng.

Med hjälp av det nya instrumentsystemet Slope Corrector System och DP II dataklave kan du äntligen erhålla noggranna mätresultat med endast en mätning. Resultaten presenteras uträknade och färdiga i DP IIs display. Systemet förenklar den svåra processen att mäta avstånd i stark lutning och förbättrar noggrannheten i mätningarna och består av noga utprovade komponenter och mätning sker med Haglöf Swedens välkända ultraljudsmetod, som återfinns i klassiska instrument som Vertex IV och DME.

Mjukvara och DP II klave beställs separat. Kontakta oss för mer information om denna och andra systemlösningar!